image of leaf topimg

Užitočné stránky :

Ministerstvo životného prostredia

www.minzp.sk

Informačný portál ministerstva životného prostredia

www.enviroportal.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra

www.siea.sk

Kalkulačka uhlíkovej stopy (Carbon Footprint Calculator)

www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Slovenská agentúra životného prostredia

www.sazp.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav

www.shmu.sk

Kukaj!sk - webkamery

www.kukaj.sk

Navrát rysov

www.navratrysov.sk

Vzdelávací portál o životnom prostredí

www.enviro-edu.sk

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

www.sopsr.sk

Mesto Banská Štiavnica

www.banskastiavnica.sk

MESTO Žarnovica

www.zarnovica.eu

© 2012 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. All rights reserved

Design by Kikush