image of leaf topimg

Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

image of water
  • pravidelné poskytovanie nových informácií o zmenách v legislatíve pre verejné vodovody ( VK ) a verejné kanalizácie (VK)
  • včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti VV a VK
  • prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
  • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy pre oblasť verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • kontrola dodržiavania stanovených podmienok rozhodnutí
  • zabezpečenie ( sprostredkovanie) odberov a rozborov vôd, vrátane vôd odpadových (pri vodohospodárskych dielach, stanovené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu alebo v zmysle ostatných legislatívnych požiadaviek)
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a manipulačných poriadkov vodných stavieb
  • vypracovanie Plánu obnovy verejných vodovodov a Plánu obnovy verejných kanalizácií
Späť

© 2012 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. All rights reserved

Design by Kikush