image of leaf topimg

Predaj ekologických prostriedkov:

image of tree
  • dodávka a predaj ekologických prostriedkov na riešenie prípadných havarijných situácií, pre zabezpečenie súladu s legislatívou a na prevenciu prípadných havárií
  • sypké sorbenty, absorbčné rohože, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné látky, havarijné súpravy...
Späť

© 2012 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. All rights reserved

Design by Kikush