image of leaf topimg

Kontakt :


Otvor väčšiu mapu

Adresa :

Kancelária

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Hronská 896

966 81 Žarnovica

Slovenská Republika


Sídlo firmy

AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.

Kľakovská 877/3

966 81 Žarnovica

Slovenská Republika


Zodpovedná osoba :

Viliam Herchl

Tel/fax : +421 45 / 681 21 85

Mobil : +421 903 609 828

Email : administrativa@aquavitaplus.sk


IČO : 36 633 461


DIČ : 2021925488


IČ DPH : SK 2021925488


Obchodný register :

Okresný súd Banská Bystrica,

Oddiel Sro, vložka č.9962/S


© 2012 AQUAViTA PLUS, spol. s r.o. All rights reserved

Design by Kikush